Relatie: 3 ervaringen die je met je partner kunt delen

by Mariska

Een goede relatie bestaat uit verschillende elementen. Veelzijdigheid is belangrijk, anders treedt de beruchte verveling snel in. Maar er moeten ook consequenties worden getrokken uit de eigen fouten, zodat partnerschappen niet uiteenvallen. De keuze van het perfecte online casino is vergelijkbaar. Iedereen maakt in het begin fouten en realiseert zich dan dat de aanbieder misschien de slechtste keuze was. In de duidelijk gestructureerde casino777 gokkasten speelt afwisseling echter een superieure rol voor ambitieuze gokkers. Hier kunnen klanten echt genieten van de beste gokkasten.

# 1 ongecontroleerde jaloezie kan een relatie vernietigen

Statistisch gezien, is jaloezie een van de relatie moordenaars bij uitstek. Een bepaalde hoeveelheid is volkomen normaal, maar absoluut buitensporige jaloezie ontaardt in controlemanie en veroorzaakt veel problemen. Vooral wanneer de jaloezie in een relatie volledig ongegrond is. Als mensen dit probleem in de vorige relatie hebben gehad, is het een duidelijke ervaring om deze gevoelige kwestie beter aan te pakken met de nieuwe partner. Getroffenen moeten snel reageren en er met hun partner over praten. Degenen die geneigd zijn tot jaloezie (vrouwen en mannen zijn in gelijke mate getroffen) zouden ten laatste nu hun gedrag moeten heroverwegen.

Eerlijk gezegd, wie heeft de neiging om de smartphone van zijn partner te controleren? Of zelfs hun e-mails controleren of, in het ergste geval, zelfs een GPS tracking app en dergelijke gebruiken? Dit is niet langer een triviale zaak, maar een duidelijke vertrouwensbreuk en schending van de privacy van de partner! Deze dwang tot controle leidt in de overgrote meerderheid van de gevallen tot het mislukken van een relatie of zelfs van een huwelijk. Zodra iemand zich nu aangesproken voelt, is snelle remedie noodzakelijk. Ten laatste wanneer deze schendingen van vertrouwen bekend worden, dreigen er grote problemen.

Maar wat is de reden voor deze dwang tot controle? Vaak is het een soort hulpeloze poging om de eigen veiligheid te handhaven. De partner is immers geliefd en de angst voor verlies blijft. Maar buitensporige jaloezie is een ervaring die ten koste van alles moet worden vermeden of waarvan men zich moet onthouden. In de meeste gevallen is het ongegrond. Als je partner ook privacy nodig heeft, is dat volkomen normaal gedrag. Ontmoetingen met vrienden en vrijetijdsbesteding – buiten uw eigen relatie – maken deel uit van het dagelijks leven. Als de relatie reeds beëindigd is ten gevolge van jaloezie, dan is het eindelijk tijd om het eigen karakter te herzien en professionele hulp te zoeken in geval van “recidive”.

#2 Los conflicten goed op – maar een ruzie hoort er ook bij

In de loop der jaren groeien partners in een relatie steeds meer naar elkaar toe. Maar volgens recente studies maakt ongeveer 90 procent van alle partners regelmatig ruzie met elkaar. Geen probleem, dat hoort erbij, zolang bepaalde grenzen niet overschreden worden. Conflicten moeten immers worden opgelost en ruzies horen daarbij. Natuurlijk, alleen als ze daarna verzoend zijn. Trouwens, de TOP curieuze redenen waarom koppels in de eerste plaats ruzie maken zijn:

  • financiële kwesties
  • verschillende opvattingen over het opvoeden van kinderen
  • verschillende hobby’s en de tijd die eraan wordt besteed
  • jaloezie
  • gebrek aan waardering voor elkaar
  • Onpopulaire familieleden (schoonmoeder en dergelijke)

Vaak is er een gebrek aan communicatie. De klassieker is waarschijnlijk dat mannen niet echt reageren op veranderingen bij de vrouw. Zodra het nieuwe kapsel niet zo snel wordt herkend, dreigen er problemen. Mannen daarentegen hebben veel meer contact met vriendjes dan vrouwen met vriendinnetjes. Bovendien houden mannen zich meestal veel intensiever bezig met hun eigen hobby’s. In principe moeten paren elkaar altijd op ooghoogte ontmoeten. Dit omvat wederzijdse waardering en, uiteraard, de bereidheid compromissen te sluiten. Zij die in een partnerschap leven kunnen hier veel ervaringen uit het verleden inbrengen en proberen de relatie ondanks geschillen zo harmonieus mogelijk te maken.

# 3 Communicatie is de enige manier

Statistisch gezien zijn mannen zwijgzamer dan vrouwen. Vooral als het gaat om het uiten van hun eigen gevoelens. Maar het is juist de communicatie van beide partners met elkaar die noodzakelijk is. En in alle situaties in het leven. Alleen wanneer rekening wordt gehouden met elkaars wensen en verlangens en deze worden begrepen, kunnen wij in harmonie samenleven. Zeker, vele relaties zijn na korte tijd stukgelopen omdat de partners elkaar niet begrepen of elkaar zelfs verkeerd begrepen.

Er zijn altijd ernstige situaties waarin duidelijke communicatie nodig is. Bijvoorbeeld als de partner niet meer elke dag tijd thuis kan doorbrengen omdat hij van baan is veranderd. Misschien ziet het stel elkaar alleen in het weekend gedurende een bepaalde periode? Of laat de baan weinig ruimte voor tijd tussen het stel? In principe moeten dergelijke kwesties altijd worden meegedeeld. Professioneel succes is immers ook een garantie voor een ontspannen financiële situatie. Of, helaas, vaak de reden voor het einde van een relatie.

Verschillen wederzijds moeten worden gerespecteerd. Koppels delen zelden dezelfde hobby’s of vriendenkring, wat te wijten kan zijn aan verschillende levensstijlen. Wrijving kan bijna niet worden vermeden. Maar verschillen maken een relatie juist aantrekkelijk. Op deze manier wordt het niet saai in een relatie. Bovendien moeten alle verschillen en overeenkomsten tussen beide partners worden gerespecteerd en moet men altijd proberen tot een gemeenschappelijke noemer te komen. Trouwens, het “perfecte” partnerschap bestaat alleen in sprookjes. Mensen zijn verschillend van aard en interesses zijn nooit 100 procent identiek. Wederzijds respect en tolerantie lossen dit probleem op.

Een relatie is geen kansspel

Helaas moeten veel paren eerst negatieve ervaringen opdoen, zodat de volgende (of huidige) relatie zonder complicaties zal verlopen. Maar maak je geen zorgen, regelmatig moet je eerst je eigen fouten erkennen om ze in de toekomst te kunnen elimineren. Meestal op de “harde manier”. Op die manier gaat een relatie niet vooruit op een gok om tijd, maar op een band voor de eeuwigheid.

Zodra met name jaloezie uit de hand loopt, is een eenvoudig gesprek met de partner vaak al voldoende om mogelijke oorzaken snel op te helderen. Of het klassieke onderwerp van “beklemming”. Nee, koppels hoeven nooit al hun activiteiten samen te doen. Zelfs gedeelde hobby’s zijn van geen enkel belang in een goed functionerend partnerschap. Wat telt is de tijd die we samen doorbrengen buiten het werk, vrienden en interesses.

In de regel moeten alle mensen eerst leren hoe sociale banden (ogenschijnlijk partnerschappen) ontstaan. Het is belangrijk de eigen zwakheden niet volledig weg te werken, maar ze op zijn minst te beperken. Ook communicatie levert een belangrijke bijdrage. Alleen zij die over problemen praten, vinden manieren om conflicten op te lossen en geven de relatie een zekere “kick”. Maar dit zijn allemaal ervaringen die paren moeten opdoen om een intense relatie te kunnen onderhouden.

You may also like

Stuur een mail

Contact opnemen?